Jaunumi

Image

Gads līdz Eiropas Savienības Vispārīgā Datu Aizsardzības Regula stājas spēkā, īss ievads uzņēmumiem un privātpersonām.

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • May 31, 2017

VDAR (GDPR) kā Eiropas tiesību akts atšķiras no esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, VDAR ir tieši piemērojama visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus lietotājiem, kuri dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā. Tādēļ, kad VDAR jau pēc gada stājās spēkā, uzņēmumiem un privātpersonām ir jabūt gataviem būtiskām izmaiņām datu aizsardzības procesā, un ir jābūt informētiem par jauno administratīvo sodu uzlikšanas kārtību, ja datu apstrāde neatbilst regulā noteiktajām prasībām.

Image

Netaisnīgi līguma noteikumi

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • April 21, 2016

Ja ir aizdomas, ka Jūs kā paterētājs esat pakļauti netaisnīgiem līguma noteikumiem no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja puses, EU LAW FIRM piedāvā līguma noteikumu izvertējumu, kā arī attiecīgu klienta tiesību aizstāvēšanu.

Image

Eiropas Savienības tiesības

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • June 10, 2013

Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004.gadā, kas nozīme, ka Latvija ir daļa no pārnacionālās savienības ar savām tiesībām. EU LAW FIRM palīdzēs klientam piemeklēt atbilstošu juridiskās problēmas risinājumu, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un klienta tiesībām.

Image

Palīdzība jūrniekiem

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • August 1, 2011

EU LAW FIRM juridiskais birojs sniedz palīdzību jūrniekiem saistībā ar kuģniecības kompānijām, algu nesamaksāšanu, nelaimes gadījumiem u.c. jautājumiem.

Image

Palīdzība darba strīdos

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • February 16, 2011

EU LAW FIRM juridiskais birojs palīdz klientiem risināt darba strīdus saistībā ar dažādākā veida nesaskaņām darba vietā. Pārstāvam gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju intereses visdažādākā veida darba strīdos.

Image

Fizisko personu maksātnespēja

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • January 12, 2011

EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā juridiskās palīdzības sniegšanu fizisko personu maksātnespējas procesos.