DARBA STRĪDI

Musu juridiskais birojs nodrošina kuģniecības kompāniju juridisko interešu pārstāvību, saistībā ar dažādākā veida strīdiem, kas izriet, no jūrlietu nozares. Spējam veikt effektīvu kuģniecības kompāniju juridisko interešu aizsardzību un pārstāvību arī ārzemēs, pateicoties mūsu plašajam sadarbības partneru lokam.

Piedāvājam:

  1. Kuģniecības kompāniju pārstāvību dažādākā veida strīdos;

  2. Zaudējumu un samaksas piedziņu;

  3. Kuģniecības kompānijas interešu aizsardzība saistībā ar dažādākā veida prasījumiem;

  4. Pārrunu vešana ar iesaistītajām pusēm, izlīgumu panākšana;

  5. Kuģniecības kompānijas pārstāvība tiesvedībā.

 

Augstāk norādītais saraksts nav izsmeļams, un pēc kuģniecības kompānijas nepieciešamības, mūsu juridiskais birojs var sniegt papildus pakalpojumus.