LĪGUMU SAGATAVOŠANA

EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā visdažādākā veida līgumu sagatavošanu atbilstoši klienta prasībām.

EU LAW FIRM piedāvā izstrādāt:

  1. Pirkuma-pārdošanas līgumus;
  2. Īres un nomas līgumus;
  3. Laulību līgumus;
  4. Pakalpojumu līgumus; 
  5. Uzņēmuma līgumus;
  6. Kravas pārvadājumu un tranzīta līgumus;
  7. Cesijas līgumus;
  8. Fraktēšanas līgumus;
  9. Šķīrējtiesu līgumus un klauzulas;
  10. Kā arī cita veida līgumus atbilstoši klienta nepieciešamībai pēc pieprasījuma.

Lai uzzinātu papildus informāciju saistībā ar EU LAW FIRM piedāvāto līgumu izstrādi, aicinām sazināties ar EU LAW FIRM juristiem - info@eulawfirm.eu