DATU AIZSARDZĪBA

Piedāvājam nodrošināt klientu pilnīgu atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām

 1. Datu aizsardzības auditu veikšana:
  • Iekšējo datu apstrādes darbību izvērtēšana, informācijas apkopošana un savietošana;
  • Iestādes datu veidu apkopošana un izvērtēšana;
  • Atbilstības novērtēšana datu aizsardzības prasībām;
  • Datu aizsardzības stratēģijas noteikšana, izveide un izpildes nodrošināšana;
  • Citas darbības.
 2. Datu aizsardzības dokumentācijas izstrāde:
  • Iekšējo un ārējo noteikumu;
  • Privātuma un sīkdatņu politikas;
  • Apstrādātāju un pārziņu līgumu sagatavošana.
 3. Piedāvājam veikt datu aizsardzības uzraudzības mehānismus:
  • Piedāvājam uzņēmumu atbilstības monitorēšanu datu aizsardzības prasībām;
  • Nodrošinām datu aizsardzības padomu sniegšanu.
 4. Nodrošināt klienta pārstāvību valsts institūcijās (tai skaitā, Datu valsts inspekcijā) un tiesās saistībā ar datu aizsardzības pārkāpumiem:
  • Pārstāvība administratīvās prasībās;
  • Pārstāvība civilprasībās;
  • Pārstāvība Datu valsts inspekcijā un citās institūcijās.
 5. Darbinieku apmācības:
  • Piedāvājam darbinieku apmācības datu aizsardzības jautājumos, kas izstrādāti atbilstoši attiecīgā klienta organizācijas prasībām;
  • Darbinieku iekšējo pamācību izstrāde;
  • Citi pakalpojumi.

Sazinieties ar EU LAW FIRM datu aizsardzības speciālistiem, lai uzzinātu papildus informāciju - info@eulawfirm.eu