DOKUMENTU SAGATAVES

EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā izveidot juridisko dokumentu sagataves atbilstoši nepieciešamībai. 

Dokumentu sagataves klienti varēs izmantot atkārtoti savu darījumu ietvaros, kas būs ērts veids kā nodrošināt sava uzņēmuma vai privātpersonu darījumu lietvedību ikdienā. 

EU LAW FIRM juridiskais birojs sagatavo attiecīgas juridisko dokumentu sagataves pēc nepieciešamības:

- pirkuma pārdevuma līgumi;

- uzņēmuma līgumi;

- īres līgumi;

- rokasnaudas līgumi;

- mantojuma līgumi;

- dāvinājuma līgumi;

- izlīgumi;

- fraktēšanas līgumi;

- pieņemšanas un nodošanas akti.

Kā arī jebkāda cita veida juridiskos dokumentus pēc nepieciešamības. Aicinām sazināties ar EU LAW FIRM biroja juristiem Latvijā, lai uzzinātu papildus informāciju par EU LAW FIRM juridiskā biroja piedāvātajiem pakalpojumiem: info@eulawfirm.eu