TIESVEDĪBA

Mūsu juridiskais birojs nodrošina pušu pārstāvību, kā arī juridisko konsultāciju civillietās un administratīvajās lietās saistībā ar dažādākā veida problēmjautājumiem.

Sagatavojam visus nepieciešamo procesuālo tiesvedības dokumentus:

  • Prasības pieteikumus;
  • Prasības nodrošinājumus;
  • Citus procesuālos dokumentus.

Veicam atbilstošu juridisko atzinumu un slēdzienu sagatavošanu, atbilstoši klienta situācijai.

Piedāvājam:

 1. Līgumisko strīdu un komercstrīdu risināšanu  
  • Atsavināšanas un pakalpojumu līgumu neizpilde; 
  • Strīdi saistībā ar kravas pārvadājumiem;
  • Līgumu nepienācīga izpilde;
  • Līgumā noteiktās samaksas nesaņemšana.

    2. Apdrošinātāju pārstāvību

  • Zaudējumu piedziņa;
  • Regresa prasības.

    3.Morālās kompensācijas prasības

    4. Zaudējumu piedziņa

    5. Ārvalstu šķīrējtiesu lēmumu atzīšana.

    6. Ģimenes tiesību strīdi.

Augstāk norādītais saraksts nav izsmeļams, un mūsu juridiskais birojs var pārstāvēt klientus arī cita veida prasībās.