Jaunumi

Image

Covid-19 kā nepārvaramas varas apstāklis līgumattiecībās

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • January 6, 2021

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma, Latvijā un Eiropas Savienībā ļoti plaši notiek diskusijas par līgumsaistību izpildes un procesuālo termiņu ievērošanu ārkārtas situācijas laikā. Nepārvaramas varas jēdziens Latvijas Civillikumā ir pieminēts vairākkārt, tomēr tas vēl joprojām var tikt uzskatīts par ģenerālklauzulu, tamdēļ, ka jēdzienam vēl joprojām nav dots pietiekami skaidrs jēdziens. Galvenais nosacījums ir tas, ka nepārvaramas varas iestāšanās atzīstama par zaudējumu atlīdzības prasījumu un dažu saistību izpildes izslēdzošu apstākli. Izņēmums ir pieļaujams gadījumos, ja līguma puse no brīvas gribas ir uzņēmusies atbildību par šādu risku.

Image

Kā izvairīties no līgumu strīdiem

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • January 6, 2021

Strīds par līgumu ir domstarpības starp divām vai vairākām juridiski saistošā līgumā iesaistītajām pusēm. Ja līgums ir apspriests, izveidots un par to ir panākta vienošanās, bet viena no pusēm nerīkojās saskaņā ar visiem līguma noteikumiem un nosacījumiem (nepilda savas līguma saistības), šī puse var tikt uzskatīta par līguma pārkāpēju, respektīvi var būt konstatēts pārkāpums. Ir svarīgi saprast, ka tad, kad jūs apņematies juridiski saistošu līgumu, jūs uzņematies konkrētas saistības, visi jūsu pienākumi ir jāveic saskaņā ar rakstisko līgumu. Lai izvairītos no līguma strīdiem, ir svarīgi, lai abas puses konsultētos ar juristiem, pirms tā parakstīanas izprastu līguma noteikumus un analizētu, vai jūs varat izpildīt visus savus pienākumus saskaņā ar līgumu.

Image

Juridiskās konsultācijas jauniem uzņēmumiem Latvijā

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • January 4, 2021

Ja esat jauns uzņēmums, jums ir jānodrošina, lai jūsu uzņēmuma darbība un izstrādātā dokumentācija ir atbilstoša Latvijas un Eiropas Savienības tiesiskam regulējumam. Atbilstība ietver daudzus aspektus, sākot no spēcīgas datu aizsardzības līdz rūpīgi analizētam un sastādītam līgumam ar jūsu partneriem un investoriem. Mūsu juristisniedz juridiskos pakalpojumus jauniem uzņēmumiem un uzņēmējiem, lai analizētu jūsu darbības uzsākšanas juridisko pusi un aizsargātu jūs no iespējamām juridiskajām problēmām.

Image

Datu aizsardzības pakalpojumi uzņēmumiem

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • January 4, 2021

Mūsdienu tehnoloģiju attīstītā pasaulē datu aizsardzība un pārvaldība ieņem arvien svarīgāku lomu, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir arvien svarīgāk aizsargāt un pārvaldīt biznesa un to klientu svarīgākos datus. Lai to nodrošinātu pēc iespējas ātrāk, juridiskais birojs EU LAW FIRM birojs piedāvā datu aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām.

Image

Zaudējumu piedziņa starptautiskajos kravas pārvadājumos

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • October 26, 2020

EU LAW FIRM piedāvā mūsu klientiem juridisko palīdzību, lai palīdzētu atgūt zaudējumus, kas radušies preču transportēšanas rezultātā starptautiskajos kravas pārvadājumos pa sauszemi vai pa jūru. EU LAW FIRM komerctiesību juristi ir eksperti gadījumos, kad ir jaatlīdzina zaudējumi, kurus klients ir cietis starptautiskajos kravas pārvadājumos pa sauszemi vai pa jūru.

Image

Juridiskās konsultācijas vides aizsardzības jautājumos

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • October 11, 2020

EU LAW FIRM juristi palīdzēs fiziskām un juridiskām personām nodrošināt vides aizsardzību un īstenot pasākumus vides saglabāšanai un dabas resursu ilgstspējīgās izmantošanas nodrošināšanai.