EU LAW FIRM piedāvā mūsu klientiem juridisko palīdzību, lai palīdzētu atgūt zaudējumus, kas radušies preču transportēšanas rezultātā starptautiskajos kravas pārvadājumos pa sauszemi vai pa jūru. EU LAW FIRM komerctiesību juristi ir eksperti gadījumos, kad ir jaatlīdzina zaudējumi, kurus klients ir cietis starptautiskajos kravas pārvadājumos pa sauszemi vai pa jūru.

EU LAW FIRM juridiskās prakses laikā EU LAW FIRM ir palīdzējusi simtiem klientu, lai atgūtu zaudējumus, kas izriet no:

 • Kravas pazušana;
 • Bojātas preces/Neatbilstošas preces;
 • Piegādes aizkavēšanās;
 • Nosūtītāja vaina;
 • Nosūtītāja krāpšana;
 • Pārvadātāja atbildība;
 • Prasības celšana uz līguma pamata/līgumiskās attiecības;
 • Citi jautājumi.

EU LAW FIRM piedāvā mūsu klientiem:

 • Iesniegt zaudējumu piedziņas prasību;
 • Sagatavot preču pārvadāšanas līgumu/pakalpojumu sniegšanas līgumu (vajadzības gadījumā iekļaujot INCOTERMS, to analīzi un izvēli, atbilstoši situācijai);
 • Palīdzēt visos Eiropas un starptautisko komerctiesību jautājumos;
 • Jurisdikcijas jautājumi;
 • Pārbaudīt un labot esošo līgumu;
 • Iesniegt prasību tiesā vai šķīrējtiesā;
 • Citi ar preču pārvadājumiem saistīti pakalpojumi.


Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz starptautiskajiem preču pārvadājumiem, aicinām Jūs vērsties pie EU LAW FIRM komerctiesību juristiem tieši caur e-pastu - info@eulawfirm.eu


Jūs arī varat sazināties ar mūsu specialistiem pa tālruni +37126742086