ZAUDĒJUMU PIEDZIŅA

Piedāvājam veikt zaudējumu piedziņu, kas saistīta ar starptautiskajiem kravas pārvadājumiem (CMR, jūras pārvadājumi, gaisa pārvadājumi, dzelzceļa pārvadājumi)

 1. Starptautisko sauszemes autopārvadājumu zaudējumu piedziņa CMR ietvaros 
  • Kravas zaudēšana;
  • Kravas nepiegādāšana;
  • Kravas piegādāšana ar nokavēšanos;
  • Citas prasības.

     2. Zaudējumu piedziņa starptautiskajos jūras kravas pārvadājumos

  • Kravas zaudēšana;
  • Kravas nepiegādāšana;
  • Kravas piegādāšana ar nokavēšanos;
  • Fraktēšanas līgumu prasības;
  • Cita veida prasības.

      3. Gaisa transporta pārvadājumi

      4. Dzelzceļa pārvadājumi.

Papildus piedāvājam veikt pilna apjoma apdrošinātāju interešu pārstāvību regresa prasībās.

 

Augstāk norādītie pakalpojumi nav izsmeļami, un mūsu juridiskais birojs var sniegt arī cita veida pakalpojumus saistībā ar starptautiskajiem kravas pārvadājumiem.