Privātuma politika

Privātuma politika nosaka datu apstrādes noteikumus EU LAW FIRM juridiskajā birojā.

Juridiskais ziņojums:

Nekas EU LAW FIRM mājaslapā pats par sevi nevar tikt uzskatīts par juridisku padomu. Nekāda informācija kas ietverta EU LAW FIRM pati par sevi neveido klienta un jurista attiecības, neveido līgumsaistības tiešā vai netiešā veidā, kā arī nav uzskatāma par profesionālu padomu.

Lai saņemtu jurista konsultācijas aicinām sazināties ar mums e-pastā - info@eulawfirm.eu

Privātuma politika:

EU LAW FIRM juridiskais birojs veic fizisko personu datu apstrāde (turpmāk - datu apstrāde) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu (turpmāk – FPDAL) un citiem normatīvajiem aktiem.

EU LAW FIRM juridiskais birojs veicot datu apstrādi ievēro attiecīgos datu apstrādes principus:

Likumīgums, godprātība un pārredzamība –  dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

Nolūka ierobežojums – dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāko apstrādi neveic ar nolūkiem nesavietojamā veidā.

Datu minimizēšana – dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos.

Glabāšanas ierobežojums – dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, bet ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā. Personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl personas datu apstrāde tiek veikta tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs.

Integritāte un konfidencialitāte – dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

EU LAW FIRM datu apstrādes iegūšana un datu apstrādes nolūks

EU LAW FIRM fiziskos personas datus iegūst vienīgi no mūsu juridiskā biroja klientiem, un tie tiek apstrādāti juridisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros un nolūkos.

Papildus fizisko personu datus (vārdu un uzvārdu) EU LAW FIRM iegūst no interesentiem, kas nosūta mūsu juridiskajam birojam epastu, no kontaktu sadaļas.

Mūsu juridiskais birojs neievāc cita veida klienta, vai lapas apmeklētāju datus.

Fizisko personu datu kategorijas un veidi

Mūsu juridiskais birojs sniedzot juridisko palīdzību, vai noslēdzot līgumu par juridiskās palīdzības vai pakalpojumu sniegšanu var ievākt no klienta:

1. klienta vārdu un uzvārdu;

2. personas kodu;

3. deklarēto dzīvesvietu;

4. pases kopiju;

5. kontaktinformāciju.

Fizisko personu datu apstrādes tiesiskais pamats

Mūsu juridiskā biroja veic fzisiko personu datu apstrādi pamatojoties uz klienta piekrišanu, līguma ietvaros, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisko pienākumu, vai arī, ja datu apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešo personu vitālo interešu ievērošanai.

Datu glabāšanas termiņi

EU LAW FIRM personas datus glabā personas datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Datu subjekta tiesības

Mūsu klientiem ir tiesības vērsties pie mums kā pārziņa, pieprasot informāciju par mūsu rīcībā esošajiem fizisko personu datiem, vai arī uz cita veida datu subjekta tiesībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sīkdatņu politika

EU LAW FIRM tīmekļa  vietnes www.eulawfirm.eu ērtākai lietošanai un satura kvalitātes uzlabošanai, tiek izmantotas sīkdatnes, kuras ir pielāgotas attiecīgā lietotāja vajadzībām un uzstādījumiem.

Sīkdatne ir  neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties Jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

 

Sīkdatnes veids

Izmantošanas mērķis

Glabāšanas laiks

laravel_session

Sesijas ID, kamēr lietotājs lieto mājas lapu. Tiklīdz lietotājs iziet no tīmekļa vietnes, sesijas informācija pazūd. Tiek noteikts kādu valodu izmanto lietotājs un citi iestatījumi, kuri vajadzīgi pārlūkošanai.

Lietotāja tīmekļa vietnes darbības laikā

XSRF-TOKEN

Tiek izmantots, lai nodrošinātu lapas drošību.

Lietotāja tīmekļa vietnes darbības laikā

_ga

Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (anonimizējot).

2 gadi

_gat Tiek izmantots, lai ierobežotu intensitāti tīmekļa vietnē.

1 minūte

_gid

Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos pameklētājus.

24 stundas

 

Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana 

Pēc vēlēšanās ir iespēja sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Pastāv iespēja  izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.  Plašāku informāciju par sīkdatņu izslēgšanu vai dzēšanu ir iespējams iegūt: https://aboutcookies.org/ 

Šīs sīkdatnes nav obligāti jālieto, lai šī vietne darbotos, tomēr ar sīkdatņu lietošanu lietotājam būs labāka un efektīvāka pārlūkošana. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties, kā nākas.  Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu.

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tiem mērķiem, kuri šeit ir norādīti.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu rakstot uz info@eulawfirm.eu