Jaunumi

Image

Darba līgumu izstrāde

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • June 15, 2020

EU LAW FIRM juristi izstrādā darba līgumus pēc nepieciešamības, lai rastu vislabākos risinājumus gan darba devējiem, gan darba ņēmēju interesēm un aizsargātu abu abu iesaistīto pušu tiesības.

Image

Juridiskā palīdzība COVID-19 pandēmijas laikā

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • May 1, 2020

Juridiskā kompānija EU LAW FIRM piedāvā attālinātās konsultācijas COVID-19 pandēmijas laikā.

Image

Kāpēc nomas un īres līgumus ir ieteicams sastādīt ar jurista palīdzību?

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • March 18, 2020

Bieži vien nomas vai īres līgumi tiek noslēgti mutiski, vai izveloties jau gatavu izveidotu līgumu, kur svarīgi nosacījumi attiecība uz nomu vai īri individuālos gadījumos netiek apspriesti vai ievēroti, kas var būtiski ietekmēt šāda līguma sekas abām pusēm.

Image

Kāpēc izvēlēties EU LAW FIRM?

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • March 14, 2020

Kvalificēti EU LAW FIRM speciālisti garantē vislabāko tiesību aizsardzību jebkurā jautājumā, liela pieredze ļauj mums pēc iespējas ātrāk izskatīt jebkuru Jūsu pieprasījumu jebkurā Jums ērtā vietā un laikā, piedāvājot dažādus pakalpojumus, lai vislabāk aizsargātu jūsu tiesības visdažādākos juridiskajos jautājumos.

Image

Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • March 2, 2020

EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā maksātnespējas pieteikumu sagatavošanu, lai uzsāktu klienta (fiziskas vai juridiskas personas) maksātnespējas procesu.

Image

Laulības līgums: kas tas ir un vai ir nepieciešams?

EU LAW FIRM LEGAL NEWS • October 11, 2018

Laulāto ikdienā var tikt pieminēts jēdziens laulības līgums, kuram bieži vien nav pievērsta uzmanība līdz mantisko strīdu izšķiršanas gadījumiem. Svarīgākais aspekts ir apspriest ar laulāto laulības līguma nepieciešamību, un izrunāt mantas dalīšanas iespēju.