EU LAW FIRM juristi izstrādā darba līgumus pēc nepieciešamības, lai rastu vislabākos risinājumus gan darba devējiem, gan darba ņēmēju interesēm un aizsargātu abu abu iesaistīto pušu tiesības.

EU LAW FIRM juristi izstrādā darba līgumus pēc nepieciešamības, lai rastu vislabākos risinājumus gan darba devējiem, gan darba ņēmēju interesēm.

EU LAW FIRM darba tiesību juristi piedāvā vislabākos risinājumus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem attiecībā uz darba līgumiem, lai atrastu perfektu līniju starp darba devēju un darba ņēmēju interesēm un aizsargātu abu iesaistīto pušu tiesības.

Lūdzu, sazinaties ar  EU LAW FIRM darba tiesību juristiem Latvijā tagad, lai uzzinātu vairāk - info@eulawfirm.eu