Mūsdienu tehnoloģiju attīstītā pasaulē datu aizsardzība un pārvaldība ieņem arvien svarīgāku lomu, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir arvien svarīgāk aizsargāt un pārvaldīt biznesa un to klientu svarīgākos datus. Lai to nodrošinātu pēc iespējas ātrāk, juridiskais birojs EU LAW FIRM birojs piedāvā datu aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām.

Sakarā ar Vispārīgas datu apstrādes regulas ieviešanu, uzņēmumiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība datu drošībai, un jāizstrādā uzņēmuma iekšējie noteikumi un procedūras, lai izpildītu datu aizsardzības prasības. 

Diemžēl, ne vienmēr uzņēmuma iekšējie noteikumi un procedūras atbilst visām datu aizsardzība prasībām, kas pakļauj uzņēmumu un klientus datu noplūdes riskam. 

Uzņēmējiem ir ļoti svarīgi izstrādāt atbilstošu datu aizsardzības dokumentāciju saskaņā ar VDAR (GDPR) prasībām, identificēt un analizēt fizisko personu datu apstrādes drošības riskus, apmācīt darbiniekus, atrast un novērtēt trūkumus, saprast kas ir atbildīgā persona datu apstrādes jomā un citi kritēriji. 

Juridiskais birojs EU LAW FIRM piedāvā uzņēmumiem juridisko palīdzību, lai aizsargātu jūsu un klientu datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Mēs veicam:

1. Datu aizsardzības novērtējumu saskaņā ar VDAR un FPDAL prasībām. 

Datu aizsardzības novērtējumā ietilpst risku identificēšana un risku mazināšanas plāna izstrāde, konsultācijas par datu aizsardzību, esošo dokumentu un privātumu politikas juridiskais vērtējums.

2. Datu aizsardzības dokumentācijas izstrāde. 

Mūsu datu aizsardzības juristi veic dokumentu un to veidlapu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mēs labojam jau esošo dokumentāciju, kā arī izstrādājam jaunus dokumentus, pielāgotus mūsu klientu vajadzībām. Dokumentācijas izstrādē ietilpst iekšējo normatīvo aktu izstrāde, datu apstrādes līgumu izstrāde un pārskatīšana, datu subjektam nepieciešamo veidlapu izstrāde, novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, datu dzēšanas dokumentācija u.c.

3. Datu apstrādes speciālista pakalpojumus.

Mūsu juridiskais birojs piedāvā Datu apstrādes speciālista pakalpojumus jūsu uzņēmumam. Datu speciālista pakalpojums ietver pilnu juridisko palīdzību datu apstrādes atbilstības nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lai sazinātos ar jūsu datu aizsardzības speciālistu - info@eulawfirm.eu

SVARĪGS PAZIŅOJUMS UZŅĒMUMIEM, KAS UZ DOTO BRĪDI STRĀDĀ AR APVIENOTO KARALISTI.

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste personas datu apstrādei vairs nepiemēros Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tāpēc Apvienotajā Karalistē būs spēkā atsevišķs tiesiskais regulējums attiecībā uz datu aizsardzību.

Ja jūsu uzņēmums darbojas ES un pārsūta personas datus uz Apvienoto Karalisti, šāda veida personas datu pārsūtīšana būs personas datu pārsūtīšana uz trešo valsti, un tāpēc uz to attieksies VDAR 5. nodaļas noteikumi.

Uz doto brīdi, saskaņā ar  VDAR 46. pantu, nav pieņemts lēmums par atbilstību, kas tagad ir piemērojams Apvienotajai Karalistei un kas paredzēts VDAR 45. pantā, šādai personas datu pārsūtīšanai būs nepieciešami atbilstoši drošības pasākumi. 

Ja jūs veicat datu pārsūtīšanu uz Apvienoto Karalisti uzņēmējdarbības ietvaros, ir jāveic konkrētas izmaiņas datu apstrādes dokumentācijā. Lai uzzinātu vairāk, aicinām jūs sazināties ar mūsu datu apstrādes juristiem - info@eulawfirm.eu

Jūs varat sazināties ar EU LAW FIRM juristiem caur Whatsapp, Viber, Telegram un Imo +37126742086