EU LAW FIRM juridiskais birojs palīdz klientiem risināt darba strīdus saistībā ar dažādākā veida nesaskaņām darba vietā. Pārstāvam gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju intereses visdažādākā veida darba strīdos.

EU LAW FIRM juridiskais birojs palīdz klientiem risināt darba strīdus saistībā ar dažādākā veida nesaskaņām darba vietā. Pārstāvam gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju intereses visdažādākā veida darba strīdos.

Aicinām sazināties ar EU LAW FIRM juridisko biroju gadījumā, ja Jums ir radies darba strīds - esat nepamatoti atlaists no darba, darba devējs nav veicis darba samaksu, darba devējs izvairās no savu saistību segšanas pret Jums, darbinieks ir nepamatoti kavējis darbu, sabojāts darba inventārs u.c. gadījumi - info@eulawfirm.eu