EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā juridiskās palīdzības sniegšanu fizisko personu maksātnespējas procesos.

EU LAW FIRM juridiskais birojs piedāvā juridiskās palīdzības sniegšanu fizisko personu maksātnespējas procesos. 

EU LAW FIRM juridiskais birojs sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju, lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, kā arī nodrošinās juridiskās palīdzības sniegšanu maksātnespējas procesā.

Gadījumā, ja Jums ir iestājusies kāda no zemāk minētājām maksātnespējas procesa pazīmēm, aicinām sazināties ar EU LAW FIRM juridiskā biroja maksātnespējas juristiem, lai nodrošinātu Jūsu tiesību pilnīgu aizsardzību - info@eulawfirm.eu

- Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

- šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 latu;

- sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 latu. 

- Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas priekšnoteikums ir līdzekļu pietiekamība administratora vienreizējās atlīdzības segšanai divu minimālo mēnešalgu apmērā.