VDAR (GDPR) kā Eiropas tiesību akts atšķiras no esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, VDAR ir tieši piemērojama visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus lietotājiem, kuri dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā. Tādēļ, kad VDAR jau pēc gada stājās spēkā, uzņēmumiem un privātpersonām ir jabūt gataviem būtiskām izmaiņām datu aizsardzības procesā, un ir jābūt informētiem par jauno administratīvo sodu uzlikšanas kārtību, ja datu apstrāde neatbilst regulā noteiktajām prasībām.

 

 

Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR vai GDPR) mērķis ir atvieglot un nodrošināt personu drošību attiecībā uz viņu datu apstrādi, atceļot iepriekšējo datu aizsardzības pamatdirektīvu 95/46/EK.  VDAR darbojas Eiropas Savienībā un trešās valstīs, un tas ir īpaši svarīgi kā izpildes mehānisms, lai aizsargātu privāto datu ienākošās un izejošās plūsmas, kas ir nepieciešamas, lai panāktu pārrobežu saziņu un valstu tiesisko regulējumu datu apstrādes jomā.

VDAR (GDPR) kā Eiropas tiesību akts atšķiras no esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem,  VDAR ir tieši piemērojama visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus lietotājiem, kuri dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

Tādēļ, kad VDAR jau pēc gada stājās spēkā, uzņēmumiem un privātpersonām ir jabūt gataviem būtiskām izmaiņām datu aizsardzības procesā, un ir jābūt informētiem par jauno administratīvo sodu uzlikšanas kārtību, ja datu apstrāde neatbilst regulā noteiktajām prasībām.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir saistīta ar stingrām prasībām uzņēmumiem ievērot šo regulu un ieviest stingrus sankciju mehānismus. Tādēļ patērētāju, kā arī sadarbības partneru personiskās informācijas apstrādes apjoms un sarežģītība prasītu izmaiņas kā privātuma politikas ieviešanu un datu apstrādes procesa pārskatīšanu individuālā kārtibā katram uzņēmumam, attiecībā uz personas datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu un personas datu izpaušanu.

Fiziskām personām VDAR ietekmē arī klātbūtni tiešsaistes vidē un ārpus tās. Regula  būtiski aizsargā fiziskās personas tiesības uz tās personas datiem, kas nozīmē, ka personas piekrišana ir nepieciešama personas datu likumīgai apstrādei. Indivīdam arī tiek piešķirts plašāks tiesību spektrs, kurš iepriekš nav minēts Direktīvā 95/46 EK, piemēram, tiesības uz datu dzēšanu vai "tiesības tikt aizmirstam ", datu apstrādes piekrišanas atsaukšana, nelikumīgu datu apstrādes apstādināšana, un daudz ko citu.

Piemērojot praksē, VDAR (GDPR)  var uzskatīt par ieguvumu daudziem uzņēmējdarbības sektoriem un privātpersonām, kas radītu vienotu saskaņotu datu aizsardzības tiesību sistēmu visās ES dalībvalstīs.

Lai saņemtu papildu norādījumus par Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem un noskaidrotu datu apstrādes procesa atbilstību ar jauno tiesisko regulējumu, sazinaties ar EU LAW FIRM VDAR (GDPR) juristiem, lai iegūtu vairāk informācijas -  info@eulawfirm.eu.