EU LAW FIRM juridiskais birojs sniedz palīdzību jūrniekiem saistībā ar kuģniecības kompānijām, algu nesamaksāšanu, nelaimes gadījumiem u.c. jautājumiem.

EU LAW FIRM juridiskais birojs sniedz palīdzību jūrniekiem dažādākā veida strīdos, kas var rasties jūras tiesību jomā. 

EU LAW FIRM juridiskais birojs nodrošina jūrnieku interešu pārstāvību saistībā ar darba strīdiem, algas nesamaksāšanu, parādiem no kuģniecības kompāniju puses, nelaimes gadījumiem, kā arī cita veida strīdiem jūras tiesību jomā.

Ja Jums ir radušās kādas problēmas jūras tiesību jomā, aicinām sazināties ar EU LAW FIRM jūras tiesību juristiem Latvijā, lai nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību - info@eulawfirm.eu