Juridiskā firma EU LAW FIRM piedāvā jebkuru korporatīvo strīdu risinājumu ātri, efektīvi un no jebkuras vietas pasaulē attālināti.

EU LAW FIRM juristi piedāvā uzņēmumiem atrisināt korporatīvos strīdus.

Juridiskā firma EU LAW FIRM apņēmās aizsargāt klientu, akcionāru, investoru, valdes locekļu, vadītāju, pilnvaroto, dalībnieku un citu ieinteresēto personu tiesības.
EU LAW FIRM piedāvā:

  • Subjekta tiesību efektīva aizsardzība;
  • Kapitāla īpašumtiesību aizsardzība;
  • Tiesību aizsardzība attiecībā uz sabiedrības interesēm;
  • Darījuma juridisko aspektu analīze;
  • Līgumu sagatavošana;
  • No līguma izrietošo korporatīvo strīdu izšķiršana;
  • Aizsargāt uzņēmuma pārvaldības tiesības;
  • Tiesvedība (arī šķīrejtiesās) un visi nepieciešamie dokumenti;
  • Ieguldījumu un investīciju juridisko aspektu analīze;
  • Citi jautājumi pēc klienta pieprasījuma.


Lai efektīvi aizsargātu savas tiesības, sazinieties ar EU LAW FIRM komerctiesību juristiem? sūtot pieteikumu konsultācijai uz - info@eulawfirm.eu.